NELER YAPIYORUZ

Academy İstanbul, firmaların Eğitim, Seminer ve Danışmanlık ihtiyaçlarını kendine özgü çözümleriyle sunan Türkiye’nin Lider Eğitim kurumlarının başında gelmektedir. .

Bazı Eğitim Programlarımız

İkna Sanatı ve Müzakere Teknikleri (2 Gün)

Hizmette Kalite ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (2 Gün)

Şikayet Yönetimi ve Şikayeti Fırsata Çevirme (2 Gün)

Stratejik Müşteri Yönetimi(2 Gün)

Etkin Sunum Teknikleri(2 Gün)

Temel Satış Becerileri (2 Gün)

Çatışmadan Yönetim (2 Gün)

Takım Koçluğu ve Ekip Yönetimi(2 Gün)

Çalışma Ortamında Stres Yönetimi(2 Gün)

Liderin Durumsallığı (2Gün)

Verimli Çalışma&Zaman Yönetimi(2 Gün)

Kendini ve Ekibini Motive Etme(2 Gün)

İKcı Olmayanlar İçin İK Eğitimi (2 Gün)

İçsel Motivasyon(2 Gün)

Belirsiz Ortamda Ekip Yönetimi (2 Gün)

Mindfulness ile İş Yönetimi (2 Gün)

Değişim Yönetimi(2 Gün)

Kuşaklar Arası İlişki Yönetimi (2 Gün)

Duygusal Zeka Yapay Zekaya Karşı (2 Gün)

İletişimin Ustaları(2 Gün)

Satışın Üstadları -Temel Seviye/İleri Seviye(2 Gün)

Krizi Fırsata Çevirme(2 Gün)

VUCA Liderlik (2 Gün)

Duygu Yönetimi(2 Gün)

Terzi Ölçüsü Eğitim Programları1-Öncelikle Gelişim İhtiyaçlarınızın Tespiti
Özelleştirilmiş değerlendirmelerimiz, anketlerimiz ve benzersiz bir süreç ile, kurumunuzun ve çalışanlarınızın stratejik vizyon ile olan uyumunu, kapanması gereken yetkinlik boşluklarını ve değişimi zayıflatan tutumları belirleriz. Kurumunuzun ve kişilerin ulaşılması gereken hedefi gerçekleştirmesi adına gereken ihtiyaçlar ortaya çıkarmış olur.

2-Durum Değerlendirmesi Raporlamasının Yapılması
İhtiyaçlarınızı değerlendirdikten sonra, arzu ettiğiniz sonucu en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış özel eğitim çözümleri oluştururuz. Oluşturduğumuz çözümlerimizi bir rapor halinde kurum yöneticileri ile paylaşır, gidilecek yol haritasının belirlemesini yaparız.

3-Uygulama Süreçleri
Hedef kitlenin ihtiyacına göre terzi ölçüsü olarak hazırlanan eğitim programı hayata geçirilir. Uygulama esnasında hedef kitlenin gerçek iş hayatında karşılaşmış olduğu olay ve süreçler Academy İstanbul firmasının özel metotları ile aktarılır. Uygulama aşamalarında katılımcıların deneyimlemesi ve keyif alması önemli husustur.

Yetkinlik Bazlı Gizli Müşteri Uygulaması
• Ana maddelerin ışığında yetkinliklerin belirlenmesi
• Davranış göstergelerinin saptanması
• Davranış göstergelerine yönelik role play tasarımı
• Gizli Müşteri uygulamasının gerçekleştirilmesi
• Gözlemlerin raporlanması
• Gözlemler ışığında gelişim planlaması

Oryantasyon Programı Dizayn ve Uygulama
• Şirket tanıtımı & genel bilgilendirme
• Pozisyon için geçerli temel kişisel Gelişim eğitim programının tasarlanması
• Simülasyon uygulamaları
• Buddy planlaması

Kurum Kültürü̈ ve Değerlerinin Belirlenmesi
Her kurumun iş yapış̧ şeklini belirleyen vazgeçilmez değerleri ve bu değerlerinin bir bütünü̈ olarak oluşmuş̧ bir kültürü̈ vardır. Bu değerlerin ve şirket kültürünün tüm çalışanlar tarafından benzer şekilde benimsemesi kurumun aynı dili konuşması adına önemlidir.
• Kurum değerlerinin ve kültürünün yazılı hale getirilmesi
• Değerlerin tüm şirket tarafından bilinirliliğinin artırılması
• Değerlerin IK uygulamaları ile içselleştirilmesi

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (%100 Başarı Oranı)
Terfi, kariyer planlama, potansiyel belirleme, gelişim planlama gibi süreçlerin tamamına veri oluşturması amacıyla değerlendirme merkezi uygulaması gerçekleştirilir.
• Vaka tasarımı
• Role-play uygulaması
• Simülasyonlar
• Kişilik envanteri
• Motivasyonel uyum mülakatı
• Yetkinlik bazlı mülakatlar

Geri Bildirim Kültürünün Oluşturulması
Geribildirim kültürünün̈ oluşturmuş̧ şirketlerde turnover ortalama olarak %15 azalıyor.
• Geribildirim teknikleri eğitiminin verilmesi
• Geribildirim verme alışkanlıklarını dönemselden anlık uygulamalara dönüştürmek
• Departmanlar ve benzer pozisyondakiler arası geribildirim ve aynı paralelde hizalanma
• Davranışa yönelik ileri bildirime geçiş̧ tasarımı

Mentorluk ve Tersine Mentorluk
Mentorluk : Kendinden daha deneyimli bir kişiden iş yapış̧ şekilleri, yaklaşımlar ve süreçler kapsamında danışmanlık almak
Tersine Mentorluk : Jenerasyonlar arasındaki farkı azaltmak amacıyla kurgulanmış̧, gençlerin yenilikçi bakış̧ açılarından ilham alarak yönetici seviyesinin kendi uzmanlıklarını geliştirmesini amaçlar
• Programın tasarlanması
• Metni ve mentorların eğitilmesi
• İletişim/kick -off
• Görüşmelerin yapılması
• Ara değerlendirme
• Kapanış ve program değerlendirme

Kariyer Haritalarının Belirlenmesi
(Kariyer Gelişim Programı)
• Rol ve pozisyonların tanımlanması
• Rol ve pozisyondan beklenen bilgi/beceri/davranış̧ setlerinin belirlenmesi
• Roller arası geçiş̧ kriterlerinin belirlenmesi
• Seviye geçiş̧ değerlendirmelerinin yapılması
• Gelişim ve terfi süreçlerinin kariyer haritası ışığında tasarlanması

Yetkinlik Setlerinin Oluşturulması
• Organizasyon hedef ve stratejilerinin hayata geçirilmesine destek olacak planlamaların hangi bilgi/beceri/davranış̧ özelliklerine sahip insan kaynağı ile gerçekleştirileceğinin belirlenmesi
• Davranış̧ göstergelerinin belirlenmesi
• Şirket yetkinliklerinin ve pozisyona özel yetkinliklerin saptanması
• Şirket yetkinlik sözlüğünün oluşturulması
• Yetkinliklerin performans değerlendirme, gelişim planlama gibi süreçler ile entegrasyonu

Kurum İçi Koçluk
Koçluk : Her bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşabilecek güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yaşamaktır. Kurum içi koçluk: Satış, yönetim, liderlik, odaklanma, motivasyon ve takım çalışması alanlarında şirketlere somut katkılar sağlamaktadır.
• Kurum içi koç yetiştirme
• Kurum içi koç sistemi kurma ve uygulama
• Potansiyeli yüksek & gönüllü çalışanlara koçluk uygulanması
• Hem iş hem de iş dışı hayata yönelik bütünsel yaklaşım
• Kurum içi hedeflere yönelik sonuç̧ odaklı süreç̧ tasarımı

Performans Değerlendirme Sürecinin Oluşturulması
• 90, 180, 360 derece performans değerlendirme sisteminin belirlenmesi
• Performans hedeflerinin smart ve kalibre biçimde saptanmasına danışmanlık
• Yetkinlik bazlı performans değerlendirme süreç̧ tasarımı
• Geribildirim kültürünün oluşturulması

İş Analizi /Norm Kadro Görev Tanımlarının Oluşturulması
• Pozisyonların görev tanımlarının oluşturulması
• Prosedürlerin belirlenmesi
• Mevcut pozisyonların iş analizinin yapılması
• Kadro verimliliğinin analiz edilmesi (kadro artış̧ analizi)

4-Takip ve Kontrol Süreçleri
Uygulanan programların hedef kitlenin hayatına geçirebilmesi için Academy İstanbul tarafından hazırlanan özel takip ve kontrol metotları uygulamaya alınır. Sonrasında programın hedef kitlenin iş sonuçları üzerindeki ölçümlemesi yapılır.

+90 216 629 68 03

Bize Ulaşın